Menu Image Politics Udstilling Guide Film Revolutionær teori Baggrund

Pressemeddelelse

This World We Must Leave - en forestillling om revolution
Af Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen
Udstilling i Århus Kunstbygning 19.11.10-9.1.11

I løbet af de sidste ti år har vi i Danmark været vidner til en dybdegående forandring af det politiske landskab. Tidligere var der rum for politisk debat og diskussion, men over kort tid er det blevet almindeligt og acceptabelt at ekskludere en hel række alternative forestillinger og udtryk, som ikke går retsløst op i den herskende forestilling om velstand og ‘hvid lykke’.

Den politiske offentlighed er i dag kendetegnet ved rituelle hudfletninger af alternative politiske positioner, og den mindste historiske flirt med radikale kollektivistiske ideer kan skabe problemer, som vi kan se det for fjolset Ole Sohn, der  engang troede, han var kommunist (kommunisme harmonerer meget dårligt med uforbeholden støtte til statskapitalistiske partidiktaturer som DDR og Sovjetunionen), eller som har gjort det nødvendig for Jens Nauntofte at bortforklare støtte til den vietnamesiske modstandskamp mod amerikansk imperialisme - en modstandskamp som var helt legitim og støttet af store dele af befolkningen i Danmark på det tidspunkt.

Hensigten med den opgejlede McCarthyisme er lysende klar: At forhindre alle alternative forestillinger og drømme om et andet liv. Den politiske horisont bliver styret og kontrolleret. Hensigten er at vedligeholde og forsvare et billede, der bekræfter det, vi allerede har. For der er jo ikke noget at komme efter.

Det er blevet et sikkerhedsproblem hvis der er nogen, der overvejer at leve deres liv på en anden måde, eller er utilfredse med den måde, tingene er skruet sammen på. Derfor præsenteres alt fremmed som en trussel. Derfor holdes der gang i frygtpolitikken, hvor der sker en aktiv produktion af usikkerhed, som legitimerer staten og dens indgreb i det politiske landskab. Således kriminaliseres tidligere legale protestformer, og politiet får gang på gang længere snor. I dag fremstår kontrol og undertrykkelse som statens sundhed.

Med udstillingen This World We Must Leave forsøger kunsthistorikeren Mikkel Bolt og billedkunstneren Jakob Jakobsen at sparke hul i denne tilstoppede parodi på en offentlighed, idet vi affirmativt undersøger begæret efter noget andet, revolutionen, hvor kapitalismen og dens afhængighedsskabende strukturer smadres.
Udstillingen er en totalinstallation som iscenesætter et revolutionært arkiv og tre korte film, som beskriver et forløb fra fremmedgørelse til revolution. De tre film udgør således en rejse ud af det undertrykkende kapitalistiske samfund og ind i det revolutionære brud. Det øjeblik, hvor der sker et skred, og tingene pludselig bliver objekt for aktiv transformation. Det moment, hvor det med ét bliver muligt at gøre tingene på en helt anden måde. Hvor det bliver muligt at dele det sanselige på andre måder og modificere livsomstændighederne med henblik på andre begærsformer end dem, det spektakulære varesamfund producerer og tilfredsstiller.

 

MIKKEL BOLT er kunstteoretiker. Han er ansat som lektor i kulturhistorie ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Han har publiceret en række bøger, deriblandt I sammenbruddets tjeneste, s.m. Das Beckwerk (2008) og Avantgardens selvmord (2009) og skrevet en lang række artikler om bl.a. nyere aktivismeformer, avantgarde, moderne kunst, den revolu- tionære tradition og totalitarisme til danske og internationale tidsskrifter og publikationer. Han er medredaktør af tidsskrifterne K&K og Øjeblikket og har redigeret flere bøger deriblandt Fællesskabsfølelser. Kunst, politik, filosofi (2009), s.m. Jacob Lund, og Totalitarian Art and Modernity (2010), s.m. Jacob Wamberg. Han har i samarbejde med Jakob Jakobsen organiseret flere seminarer i Folkets Hus om situationisme, militans, bykamp og billedpolitik.

JAKOB JAKOBSEN er politisk engageret billedkunstner, underviser og aktivist. Han har drevet Det Fri Universitet i København fra 2001 til 2007 (copenhagenfreeuniversity.dk), var med til at grundlægge den kunstnerdrevne tv-station tv-tv i 2004 og har medvirket i udstillinger verden over bla. på Wattis Institute, San Franscisco; Shedhalle, Zürich; Insa Art Space, Seoul; Baltimore Museum of Art, Baltimore; Whitechapel Art Gallery, London; München Kunstverein, München; Wiener Secession, Wien; Louisiana, Humlebæk, m.fl. I 2010 viste han udstillingen Billed Politik på Overgaden, Institut for samtidskunst (billedpolitik.dk).